Hotelkamer annuleren

Teruggave van het reserveringsgeld geschiedt alleen

  • bij plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar of zijn gezinsleden
  • bij sterfgeval van familie in de eerste graad, d.w.z. overlijden van echtgenoot/ echtgenote, ouders of schoonouders, kinderen, broers of zusters van de eigenaar van het huisdier
  • bij ziekte of sterfgeval van de hond die in pension zou komen
  • bij weigering voor opname in het Dierenhotel door middel van de gezondheidskeuring.

Let op: Bij voortijdig afbreken van de vakantie worden geen pensiongelden terugbetaald, tenzij de reden valt onder de hierboven genoemde en gestaafd is met een officiële verklaring.   Prins Petfoods Proteq Dier en Zorg Puppywalker Twitter Facebook Logo